11.08.2012

ADUCEREA MOASHTELOR CELUI INTRE SFINTI PARINTELUI NOSTRU IOAN GURA DE AUR, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLELUI

am uitat textul de pe pergament

27YANUARYE
POMENIREA+ADUCEREA MOAJTELOR LUI 
IOAN GURA DE AUR, MARELE POVATSUITOR DE OBSHTE


Dumnezeyescul şi prealuminatul Ioan Gură-de-Aur a adus la vremea lui mari revelaţii oamenilor creştini şi omenoşi care şi-au aplecat cu evlavie urechile păcătoase la spusele Duhului grăitor din inima exteriorizată prin limbă a acestui mare Sfânt. Însă acestă lume păcătoasă nu a adus decât pătimire şi prigonire pentru preafericitul Ioan - aşa cum se cuvine unui adevărat sfânt - om pus deoparte pentru a arăta calea îngustă şi neprihănită mai marilor acestei lumi.

Împărăteasa Eudoxia nu l-a îndrăgit pe Gură-de-Aur din pricina nedreptăţilor şi abuzurilor de putere care îi încălzeau inima de femeye coruptă - îngheţată iată oridecâteori dojana Sfântului Gură-de-Aur ajungea neînduplecată şi curată ca aurul trecut prin foc cu viteza sunetului - la urechile împărăteşti ale nevolnicei împărătese. Odată această împărăteasă Eudoxia - întrecând orice limite în uneltirile ei nedrepte monopoliste -  a acaparat în chip tiranic/wall-street-style via unei văduve numită Calitropia. Ca urmare a cuvioaselor proteste arhiepiscopale, marele nostru sfânt şi drept-grăitor de două ori a fost eliberat din funcţie de către puterile împărăteşti şi  iată că de două ori s-a întors la dreptcredincioşii care îl chemaseră cu mare credinţă şi evlavie + idealuri ortodox-revoluţionare. Însă a treia oară împărăteasa s-a impus în mod definitiv(din punct de vedere pământesc măcar), iar Sfântul Ioan Gură-de-Aur s-a pomenit cu arhiepiscopia acum doar o amintire în urma sa, retrogradat către provincie într-un mic orăşel fără perspectivă, Cucus. Apoi au urmat Aravissos şi Pitius, oraşe fără asfalt şi treceri semaforizate, unde totuşi umilul şi ilustrul părinte al bunei interpretări ortodoxe para-origeniene a Sfintelor Scripturi a plecat împăcat la cele sfinte - în 407.

Eudoxia a murit după nu foarte mult timp din cauza unei naşteri complicate, iar soţul ei cam fad numit împăratul Arcadie s-a stins de asemenea. I-a urmat la tron fiul lor Teodosie, un om cu adevărată frică de Domnul. Un tip numit Proclu - ajuns mare mahăr religios între timp, din întâmplare fost ucenic al Marelui Ioan-Gură-de-Aur, l-a convins pe Teodosie să producă sfântul cadavru al lui Ioan la Constantinopole, aducând aminte de popularitatea de care se bucura sfântul în rândul claselor de jos - prezenţa oaselor sale garantând astfel binecuvântatul efect de atenuator în eterna şi de Domnul Nostru rânduita luptă de clasă (odată cu nefericita cădere din Eden). 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

postaţi şi postiţi